BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
  • S.Uzunallı.
    (2019) Markanın Kullanılmasının Sonuçları, TÜRKPATENT’ e Yayıma Itiraz ve Dava Süreçlerinde Markanın Kullanımı Olgusu ve İspatı.
    Fikri Mülkiyet Hukuku Semineri
    -, ISBN: