KİTAP BÖLÜMLERİ


Ulusal kitap bölümleri

 • S.Uzunallı.
  Marka Hakkına Tecavüz Halinde Sicile Kayıtlı Olmayan Lisans Alanın Dava Hakkı.
  T.Memiş.
  Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2019.
  (2020), Yetkin Yayınları, ISBN: 9780505931
 • S.Uzunallı.
  Türk Rekabet Hukukunda Internetten Satıs: Dikey Anlasmalara Iliskin Yeni Klavuz ve Rekabet Hukuku Kararları.
  K.C.Sanlı.
  Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmaların Son 10 Yılı.
  (2019), On İki Levha Yayınları, ISBN: 9786057622631
 • S.Uzunallı.
  Paylı Mülkiyete Konu Markanın Paydaşlarca Kullanılması.
  T.Memiş.
  Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2013.
  (2015), Yetkin Yayınları, ISBN: 9789754649147
 • S.Uzunallı and O.H.Şener.
  MOMIG’den Sonra Limited Ortaklıklar Hukuku ( Prof. Dr. Marcus Oehlrich: Das GmbH–Recht nach dem MoMİG).
  S.Arkan.
  Prof. Dr. Fırat Öztan' a Armağan.
  (2010), ISBN: 9786055593148