TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

BENGÜL KAVLAK , “ Sınır aşan şirket birleşmelerine uygulanacak hukuk ”
HASAN KARAKILIÇ , “ Rekabet Hukukunda bağlama uygulamaları ”
NİL KULA DEĞİRMENCİ , “ Çoklu taşıma işleticisi olarak taşıma işleri komisyoncusunun sorumluluklarına ve sorumluluk sigortası himayesine ilişkin bir inceleme ”

Yüksek Lisans Tezi

BENGÜL KAYIŞ , “ Haksız rekabetten dogan kanunlar ihtilafı ”
BUSE AKKAYA , “ Ticaret ünvanının korunması ”
GİZEM KILIÇ , “ Anonim ortaklıklarda yönetim kurulunun toplanma ve karar alma esasları ”
MEHMET ÇAĞRI AVCIOĞLU , “ FSEK'e göre güzel sanat eserlerinin koruma kapsamı ”
Yaşar Üniversitesi
MERVE KANDIRALI , “ Çekte düzenleyenin hukuki sorumluluğu ”
Yaşar Üniversitesi
NİLGÜN DİNÇER , “ Klasik Dönem Roma Hukukunda actio pro socio ve actio communi dividundo ilişkisi ”
ÖZLEM KURT , “ Markanın ürün veya hizmetin tasviri amacıyla kullanımı ”
Yaşar Üniversitesi
SELDA ÇAĞLAR BALTACI , “ Rekabet Hukukunda birlesme ve devralmalara koşullu izin ”
Yaşar Üniversitesi
SELENAY TEZBAŞARAN , “ Seri markalarda karıstırma tehlikesi ”
Yaşar Üniversitesi
ZERRİN ASLANTAŞ , “ Markanın devri ”