UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Ticaret Hukuku

- rekabet hukuku

- Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku