DERSLER


Verilen Dersler

2023 - 2024
 • (FTR 105) İnsan Vücudunun İşlevsel Organizasyonu I
 • (TLT 212) Histolojik Teknikler
2022 - 2023
 • (FTR 105) İnsan Vücudunun İşlevsel Organizasyonu I
 • (HEM 103) Sağlığın Temelleri I
 • (SBM 101) Tıbbın Bilimsel Temelleri I
 • (SBM 102) Tıbbın Bilimsel Temelleri II
 • (SBM 201) Tıbbın Bilimsel Temelleri III
 • (SBM 301) Tıbbın Bilimsel Temelleri V
 • (SBM 302) Tıbbın Bilimsel Temelleri VI
 • (TLT 212) Histolojik Teknikler
2021 - 2022
 • (FTR 105) İnsan Vücudunun İşlevsel Organizasyonu I
 • (SBM 102) Tıbbın Bilimsel Temelleri II
 • (SBM 302) Tıbbın Bilimsel Temelleri VI
 • (TLT 212) Histolojik Teknikler
2020 - 2021
 • (HEM 103) Sağlığın Temelleri I
 • (SBM 101) Tıbbın Bilimsel Temelleri I
 • (SBM 201) Tıbbın Bilimsel Temelleri III
 • (TLT 212) Histolojik Teknikler
2019 - 2020
 • (GBE 204) İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
 • (HEM 103) Sağlığın Temelleri I
 • (HEM 112) Sağlığın Temelleri II
 • (SBM 101) Tıbbın Bilimsel Temelleri I
 • (SBM 302) Tıbbın Bilimsel Temelleri VI
 • (TLT 212) Histolojik Teknikler
2018 - 2019
 • (HEM 103) Sağlığın Temelleri I
 • (HEM 112) Sağlığın Temelleri II
 • (SABE 595) Seminer
 • (SBM 101) Tıbbın Bilimsel Temelleri I
 • (SBM 201) Tıbbın Bilimsel Temelleri III
 • (TLT 212) Histolojik Teknikler
 • (UB 501) Hücre Bilimi Ve Gelişim Biyolojisi
 • (UB 503) Üreme Sistemi Yapısı ve Gelişimi
 • (UB 552) Moleküler, Hücre Kültürü ve Histoloji Laboratuvar Uygulamaları
 • (UB 553) Fertilizasyon ve İmplantasyonun Moleküler Mekanizmalari
 • (UB 555) Plasenta ve Fetal Membranlar - İlgili Patoloji ve İmmünolojisi
2017 - 2018
 • (GBE 204) İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
 • (HEM 103) Sağlığın Temelleri I
 • (HEM 112) Sağlığın Temelleri II
 • (SABE 551) Bilimin Temelleri
 • (TLT 212) Histolojik Teknikler
 • (UB 501) Hücre Bilimi Ve Gelişim Biyolojisi
 • (UB 502) Infertilite ve Ilişkili Patolojiler
 • (UB 503) Üreme Sistemi Yapısı ve Gelişimi
 • (UB 504) Embriyoloji ve Androloji Laboratuvarı Uygulamaları
 • (UB 551) Üreme Sistemi İşlevsel Özellikleri
 • (UB 553) Fertilizasyon ve İmplantasyonun Moleküler Mekanizmalari
 • (UB 554) Embriyogenezde Hücre Sinyal İleti Yolakları
 • (UB 557) Kök Hücre Biyolojisi
 • (UB 597) Dönem Projesi