KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimimi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladım. 2 yıl Şanlıurfa’da pratisyen hekim olarak zorunlu hizmetimi yaptım. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda tıpta uzmanlık eğitimi aldım. Aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra, 1998 yılından itibaren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği görevine başladım. 2003 yılında Doçent ve 2010 yılında Profesör ünvanıyla çalışmalarımı sürdürdüm. Ege Üniversitesi Yardımcı Üreme Teknikleri ve İnfertilite Kliniğinde 6 ay süre ile çalışarak bu alanda sertifika aldım. Bu konu ile ilgili olarak Yale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde çalışmalarda bulundum. Bilimsel araştırma konularım kanser biyolojisi, anjiyogenez, apoptoz, hücre sinyal ileti yolakları ve histokimyasal, immunohistokimyasal ve ultrastrüktürel yöntemlerdir. Bu süre içerisinde 62 adet SCI ve SCI-E tarafından taranan bilimsel dergilerde, 17 ulusal dergilerde yayınlanan bilimsel araştırma makalem ve bu çalışmalara yapılmış olan 370 atıfım bulunmaktadır. 7 yüksek lisans, 3 doktora öğrencisinin tez danışmanı olarak görev yaptım. 1 DPT, 3 TÜBİTAK ve 48 CBÜ BAP projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak yer aldım. Tıp fakültesinde eğitimle ilgili olarak 2013-2015 yılları arasında Dekan yardımcılığı görevinde bulundum. Türk Elektron Mikroskobu Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ve Türk Tabipler Birliği (TTB) üyeliklerim bulunmaktadır.