TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

Fatma Karaca , “ Meme kanseri hücre hatlarında antianjiyogenik tedavinin VEGF, NOS ve ERK yolaklarına etkisinin değer ”
Celal Bayar Üniversitesi

Yüksek Lisans Tezi

Melike ÖZGÜL , “ Düşük (67NR) ve yüksek (4T1) metastatik potansiyeli olan meme kanser hücre hatlarında tedavinin Toll ”
Celal Bayar Üniversitesi
Oya KORKMAZ , “ Normal endometriyum, endometriyal hiperplazi ve endometriyum kanserlerinde EZH2 proteininin moleküle ”
Celal Bayar Üniversitesi