KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Sevin Gümgüm 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans derecesini Matematik anabilim dalında, 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora derecesini ise Bilimsel Hesaplama Programı alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır. ODTÜ’de yazdığı Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı ODTÜ yılın tezi ödülüne layık görülmüştür. 2003 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde nümerik analiz, genel matematik, diferensiyel denklemler, diferensiyel denklemlerin nümerik çözümleri ve lineer cebir derslerini anlatan Sevin Gümgüm’ün araştırma alanları; nümerik analiz, parçalı ve adi differansiyel denklemlerin nümerik çözümleri; akışkanlar mekaniği ve magnetohydrodynamics problemlerinin sonlu fark, sonlu eleman ve sınır eleman metodunu kullanarak nümerik çözümleri ve sonsuz integraller ve serilerin nümerik çözümleri olarak öne çıkmaktadır.