KONUK KONUŞMACI

Uluslararası

  • Kapalı bölgelerde mikro ve nano akışkanlar
    (2017-2018) Perugia, Italya - Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü
  • Karşılıklı Sınır Elemanları Metodu kullanılarak lineer ve lineer olmayan slip sınır koşulları içeren zamana bağlı Stokes akımı
    (2015-2016) Rio de Janeiro Brezilya - Center of Technology, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil

Ulusal

  • Kapalı bölgelerdeki Micropolar ve Nano akışkanların Karşılıklı Sınır Elemanları Yöntemi ile Nümerik Simülasyonu
    (2013-2014) Gebze - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü