UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Numerik Analiz

- Diferensiyel denklemlerin numerik