KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Şeyma Babacan lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi, Fen-Edebiyat fakültesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Aynı yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul edilmiştir. 2021 yılında "Çocukluk çağı olumsuz yaşantıları ile ebeveynlik stilleri arasındaki ilişkide ebeveyne bağlanmanın rolü" konulu tezi ile klinik psikolog ünvanını almaya hak kazanmıştır.