KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Bahar Durmaz Drinkwater, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2012 yılından beri öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2014- 2016 arasında bölüm başkanlığı görevini yürüttü.
Aynı zamanda Cambridge Architectural Research (CAR) Şirketinde ortak-araştırmacı olarak uluslararası akademik çalışmalar ve araştırma projeleri yürütmekte ve Türkiye ile ilgili araştırmalarda yerel danışman olarak görev almaktadır.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra (2002) bir süre çeşitli mimarlık ofislerinde çalıştı ve kendi aile şirketlerinin devamı olan uygulama ve tasarım ofisini kurdu. Aynı zamanda çeşitli yarışma projelerine katıldı ve mansiyon ödülü kazandı. Daha sonra, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nünde araştırma görevlisi olarak çalıştı (2005-2008). Aynı kurumda 2006’da Kentsel Tasarım alanında yüksek lisansını tamamladı. İngiltere Nottingham Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Uluslararası Ofisin işbirliği programı kapsamında aldığı eğitim bursu desteğiyle yürüttüğü çalışması sonucunda Mimarlık ve Yapılı Çevre alanında doktora derecesini aldı (2012). Doktorası süresince Nottingham Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı (2008-2012). Kentsel mekan kalitesi ve kentsel planlama/tasarım süreçlerinin yaratıcı kümelerin oluşumuna olan etkisini incelediği doktora çalışmasını sanatsal/yaratıcı mahalleler olan Londra-Soho ve İstanbul-Beyoğlu üzerinde yürüttü. Başlıca ilgilendiği araştırma alanları, kentsel mimarlık, mimari tasarım süreçleri, kamusal mekan, mekansal analiz, mikro-kamusal mekanlar ve mimarlık eğitimidir. Halen bu konularda teorik ve stüdyo dersleri verip araştırma çalışmalarına devam etmektedir.