KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler:

Adı Soyadı: Sinan Yenal
Akademik Unvanı: Öğr. Gör. Dr.
Doğum Yeri / Tarihi: Balıkesir / 03.01.1972
Uyruğu: TC
Cinsiyet: Erkek
Tel İş: 0 232 412 47 34
Tel Cep: 0 505 785 03 60
Posta Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi,
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İnciraltı-İZMİR (35330)
e-posta: sinan.yenal@deu.edu.tr

Kadrosunun Bağlı Bulunduğu:
Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Program: İlk ve Acil Yardım Programı

Öğrenim Durumu:
Ön Lisans:
Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Program: Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı
Mezuniyet Yılı: 1995 (Türkiye’nin ilk Paramedik mezunları)

Lisans:
Üniversite: Anadolu Üniversitesi
Fakülte: İktisat Fakültesi
Bölüm: Kamu Yönetimi
Mezuniyet Yılı: 2006

Yüksek Lisans:
Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
Enstitü: Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Anabilim Dalı: Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Tez Başlığı: Hastane Öncesi Acil Bakım Eğitimi Sürecinde Mesleksel Risk Etmenleri ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Mezuniyet Yılı: 2010

Doktora:
Üniversite: Ege Üniversitesi
Enstitü: Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Anabilim Dalı: İç Hastalıklar AD- Yaşlı Sağlığı Doktora Programı
Tez Başlığı: Yaşlı Hastaların Acil Servis Kullanım Durumu ve Ambulans Kullanım Belirleyicilerinin Saptanması
Mezuniyet Yılı: 2016

Yabancı Dil: İngilizce (YÖKDİL: 70, Kasım 2017)