KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde İşletme ana bilimdalında doktorasını tamamladıktan sonra doktora sonrası araştırmasını University of Illinois in Urbana-Champaign'da tamamladı. Hem yerel hem uluslararası lojistik hizmetleri sunan şirketlerde çeşitli rollerde altı yıllık profesyonel deneyime sahiptir. Uzmanlık alanları matematiksel modelleme ve veri analitiği olmakla birlikte, birincil uzmanlık alanı, lojistik sistemlerin tasarımı ve analizidir. Aynı zamanda, uzun mesafeli lojistik hizmet sağlayıcıları için bir karar destek sistemi sunan bir start-up'ın kurucu ortağıdır.