KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Şölen Kipöz ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde lisans ( 1989 ) , Dokuz Eylül Üniversitesi GSTF Tekstil Tasarımı Bölümünde Yüksek Lisans (1995), Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde doktorasını ( 1998) tamamlamış ve ardından İtalyan hükümetinin verdiği bursla Bologna Üniversitesi’ne doktora sonrası araştırmasını tamamlamıştır. 2001 yılından bu yana Izmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nde moda tasarımı ve kuramı alanında dersler veren Doç.Dr .Şölen Kipöz İEÜ Tasarım Çalışmaları Master ve Doktora programının da eğitmenlerinden biri olarak pek çok yüksek lisans tezi ve programının ilk doktora tezininin yürütücülüğünü tamamlamıştır. Ahimsa: Giysilerin Öteki Yaşamı (2012) adlı kişisel sergisi , PortIzmir3 Uluslararası Çağdaş Sanat Trienali (2014) kapsamında sergilenen kavramsal tasarım çalışmalarının ardından Asteya: Atıksız üst dönüşüm adlı kavramsal moda tasarım projesi ile Re-Claim/ Yeniden Kazanım adlı sergiye katılmış(2017) , Kurtarılmış Deri ( 2019) döngüsel tasarım sergisinde küratör ve tasarımcı olarak yer almıştır . İlk Uluslararası Türk Tekstil Bienali kapsamında kurucusu ve üyesi olduğu Doğu'nun Cadıları Kolektifi ile Simpoeitik bir Moda Praksisi: Bağlar ( 2023) adlı yerleştirmeyi sunmuştur. Moda çalışmaları alanında pek çok uluslararası bildiri , makale ve kitap bölümüne yazarlık yapan Kipöz’ün hazırladığı kolektif kitabı Sürdürülebilir Moda (2015) Türkiye’de etik ve yavaş bir moda anlayışının yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Kullanıcı tarafından üretebilen ve giydirilebilen bez bebek tasarımı faydalı model olarak Türk patent enstitüsünden tescillenmiş, bu projeyi kadınlar , çocuklar ve gençlerle işbirlikçi tasarım modeli olarak uygulamış, 2017 yılında Londra Kraliyet Akademisinde sunmuştur. 2020 yılında Slowness in Fashion adıyla Büyük Britanya'da basılan Modada Yavaşlık adlı kitabın da editörü ve yazarıdır.