UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği