KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

2010 yılında Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında lisans derecesini tamamladı. 2010-2015 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul ve Ortaokul kurumlarında okul psikolojik danışmanı olarak görev yaptı. 2017 yılında Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programında öğrenim görmeye devam etmektedir.