KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Şükrü Özen, işletme lisans, işletme yüksek lisans, kamu yönetimi yüksek lisans ve işletme doktora derecelerini, sırasıyla Erciyes Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Erasmus Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinden aldı. Konuk öğretim üyesi olarak, 2008, 2011 ve 2012 yıllarında Illinois Üniversitesi İşletme Okulunda bulundu. Kariyeri boyunca, sırasıyla, Erciyes Üniversitesi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi, Başkent Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde çalıştı. Örgüt kuramları, yeni kurumsal kuram, yönetim bilgisinin uluslararası yayılımı, ulusal iş sistemleri, örgütlerarası ilişkiler, kurumsal sosyal sorumluluk ve yerel topluluklarla çok uluslu şirketler arasındaki çevre temelli çatışmalar konularında çalıştı. Organization Studies, Organization, Journal of Management Studies, Journal of Business Ethics, Organization & Environment, European Management Review, and World Development gibi uluslararası dergilerde makaleler yayımladı. Ayrıca, Routledge ve Palgrave gibi yayınevlerince basılan derleme kitaplarda bölümler yayımladı. Özen’in Amme İdaresi Dergisi, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, and Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi gibi ulusal dergilerde de yayımlanmış makaleleri vardır.