KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalında, Prof. Dr. Mehmet Terziler’in danışmanlığında, Yüksek Lisans derecesini 1995 yılında “Niceleyicilerin Elenmesi Yöntemi Üzerine” tezi ile 1999 yılında Doktora derecesini “Nonstandard Lojikler İçin Türetim Kurallarının İncelenmesi” tezi ile tamamlamıştır. Ulusal ve uluslararası toplantı ve konferanslara konuşmacı olarak katılmıştır. Ege Üniversitesi Matematik Bölümü Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı Başkanlığını 2010 tarihinden itibaren yürütmektedir. Ege Üniversitesi Matematik Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığını 2005-2008 ve 2011-2016 yılları arasında yapmıştır. Bir tanesi monograf ve dokuz tanesi tercüme olmak üzere toplam on tane kitabı vardır. Ege Üniversitesi tarafından desteklenen dört adet araştırma projesi bulunmaktadır. Yürüttüğü üç doktora, oniki lisans tezi bulunmaktadır. 2012 yılında TÜBA - TEÇEP ödülü kazanmıştır.