KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Tanıl Çokşenim; profesyonel yaşamının ilk yıllarında stand, ofis ve mağaza projeleri ağırlıklı olmak üzere, mimarlık ve tasarım pratiklerinin birçok alanında çıktı vermiş, mimarlık disiplinine ek olarak işletme alanında da eğitim almıştır.

Birçok festival/etkinliğe konuşmacı, tasarımcı ve küratör kimliğiyle dahil olan Tanıl Çokşenim, farklı tasarımcı ve sanatçılarla gerçekleştirmiş olduğu disiplinler arası ortak çalışmaları ise, yeni düşüncelerle temas etme fırsatı, kollektif bir yaratım süreci olarak görmektedir.

Son yıllarda, üretime olan yoğun ilgisini ve tasarım konusundaki yaratıcılığını beslemek amacı ile geleneksel ve yeni malzemelerle üretim teknikleri ve tasarım esneklikleri konularında çalışmalar yaparak kendi ürün koleksiyonu üzerine yoğunlaşmıştır.

Sektörel geçmişinin yanı sıra, kürotöryal çalışmaları da bulunan tasarımcı; sanat ve tasarımın kesişim alanında bulunmanın, her iki pratiğin de sınırlarını ve ihtiyaçlarını analiz edebilme açısından dengeli bir bakış açısı ve kavrayış derinliği sunduğunu düşünmektedir.

Hem Rıhtım MSGSÜ Derneği kurucu yönetim kurulu üyesi, hem de Baykuşhane Sanat Girişimi kurucu yönetim kurulu üyesi olarak, Sanat ve Tasarımın Türkiye’de yaygınlaştırılması konusunda faaliyetler göstermektedir.

Çok yönlü bakış açısına inanan tasarımcının teknoloji vb. alanlarda da girişimleri bulunmaktadır.