UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Gıda Mühendisliği

- İş Sağlığı ve Güvenliği

Ek Konular

- Sağlık sistemleri

Endüstri

- eğitim sektöründe

- yönetim danışmanlığı

Coğrafi Bölgeler

- Ege