KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Tuba Doğu, mimar ve araştırmacıdır. UrbanTank oluşumunun kurucu ortağı ve İYTE Mimarlık Bölümü’nde doktora adayıdır. Araştırma alanları, alternatif mekansal pratikler olarak toplumsal müdahaleler ve bu müdahaleler arkasında yatan materyal ve öznel eylemliliklerdir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde mimarlık lisansını tamamladı. Bir yıl İtalya’da Bologna Üniversitesi’nde eğitim gördü. Lisans eğitimini takiben, Avustralya’da bulunan Sidney Üniversitesi’nde tasarım bilimleri programında Sürdürülebilir Tasarım dalında yüksek lisans yaptı ve dar gelirli gruplar için sürdürülebilir konut stratejileri üzerine çalıştı. Eğitimine devam ettiği sıralarda, sırasıyla Brezilya, Avustralya ve Hindistan’da çeşitli mimarlık ofisleri, sivil toplum kuruluşları, araştırma projelerinde bulundu ve İzmir’deki çeşitli üniversitelerde tam ve yarı zamanlı öğretim görevliliği yaptı. Tandem Türkiye Kültürel Yöneticileri Değişim Programı adayı oldu (2018-2019/2015-2016) ve Fulbright bursu kapsamında New York Columbia GSAPP bünyesinde konuk araştırmacı olarak bulundu (2017-2018). Design Trust Hong Kong Seed fonu bünyesinde İstanbul ve Hong Kong’da ulus ötesi ekonomik göçler kapsamında emek politikaları ve kayıt dışı ekonomilere bakmakta ve bunların mimari ve kentsel ölçekte etkileri üzerine araştırmaktadır.