UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Mimarlıkta Eleştirel Kuram

- Mimarlıkta Sosyal ve Kültürel Süreçler