KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

2019 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ nde lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl içinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programına başladı. Halen devam etmekte olan yüksek lisans eğitiminin yanında İzmir Ekonomi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü’ nde araştırma görevlisi olarak görev almaktadır.