MAKALELER


SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
  • T.Direk.
    (2024) Image denoising by linear regression on non-local means algorithm.
    Springer: Signal, Image And Video Processing ,