BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
 • S.Akar , I.Yesilcinar , H.Bebis and T.Yavan.
  (2015) The Role of Cultural Factors in Mammography Screening: Systematic Review.
  The 20 World Congress On Controversies In Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) / Proceedings Of The 20 World Congress On Controversies In Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI)
  53-57, ISBN:
 • M.Uğurlu , T.Yavan.
  (2015) Reproductive Health Problems of Women with Disabilities.
  The 20 World Congress On Controversies In Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) / Proceedings Of The 20 World Congress On Controversies In Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI)
  243-248, ISBN:
 • G.Kurt , T.Yavan , G.Nizam.
  (2015) Menopausal Symptoms and Their Impact on the Sexual Quality of Life.
  The 20 World Congress On Controversies In Obstetrics / Proceedings Of The 20 World Congress On Controversies In Obstetrics
  137-144, ISBN:

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
 • G.KURT , M.AKSU , E.ŞAHİN and T.YAVAN.
  (2022) Bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan kadınların meme kanseri ve erken tanısına yönelik bilgi düzeyleri ve sağlık inançlarının belirlenmesi..
  2. Uluslararası 3. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi / 2. Uluslararası 3. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi Bildiri E-Kitabı
  264-265, ISBN: 978-975-590-841-0
 • E.DIĞRAK , T.YAVAN.
  (2022) Suriyeli Bir Gebeye Kültürel Özellikleri Doğrultusunda Sağlık Eğitimlerinin Planlanması Olgu Sunumu..
  2. Uluslararası 4. Ulusal Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi
  -, ISBN:
 • T.YAVAN , S.Z.ERGÖZ , E.DIĞRAK , M.AYGÜLER , A.KENDİR and Y.AYDOĞDU.
  (2022) Elektif Sezaryen Ameliyatlarında Preoperatif Dönem Oral, Katı Besin ve Sıvı Alım Durumunun Anestezi Sonrası Vital Bulgulara Etkisi..
  2. Uluslararası 4. Ulusal Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi
  -, ISBN:
 • M.UĞURLU , D.KIRATLI , T.YAVAN.
  (2022) Türkiye’de Gebelik Döneminde Covid 19 ile Infekte Olan Kadınların Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma.
  2. Uluslararası 4. Ulusal Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi
  -, ISBN:
 • F.ÖZKEÇECİ , T.YAVAN.
  (2019) Hemşirelerin Serviks Kanseri Taraması ve HPV Aşısına Yönelik Bilgi ve Tutumları.
  1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi
  -, ISBN:
 • Ç.Yıldırım , T.Yavan.
  (2019) Evaluating Gynecological Surgery Clinical Applications in Line with the ERAS Protocols.
  3. Uluslararası, 11. Ulusal Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi
  -, ISBN:
 • Ç.Yıldırım , T.Yavan.
  (2019) Evaluating Gynecological Surgery Clinical Applications in Line with the ERAS Protocols.
  3. Uluslararası, 11. Ulusal Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi
  -, ISBN:
 • E.Şahin , T.Yavan , K.Karaşahin.
  (2018) Gebe Kadınların İnternet Kullanma Durumlarının ve Nedenlerinin İncelenmesi.
  1. Uluslararası – 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi
  -, ISBN:
 • F.Özkeçeci , T.Yavan.
  (2018) Evaluation of Perioperative Practices according to ERAS Protocol in Elective Cesarean Surgery.
  The 26th World Congress On Controversies In Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI)
  -, ISBN:
 • D.Kıratlı , T.Yavan.
  (2018) Gebelikte Kadınların Bulantı Kusma Yaşama Sıklığı, Etkileyen Faktörler ve Başetme Yöntemlerinin Belirlenmesi.
  1. Uluslararası – 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi
  -, ISBN:
 • M.Uğurlu , T.Yavan.
  (2018) Doğum ve Doğum Sonrası Döneme İlişkin Endişeler ve Gebeliğin Son Trimesterindeki Anksiyete ve Doğum Ağrısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.
  1. Uluslararası – 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi Ve Eğiticiliği Kongresi
  -, ISBN:
 • M.Uğurlu , T.Yavan , K.Karaşahin.
  (2017) Maternal and Neonatal Health Consequences of Education and Counseling Services fort he Pregnant with Preeclampsia Risk and Their Effects on Self-Efficacy Level.
  20th International Conference On Neonatology And Perinatology
  -, ISBN:
 • E.Şahin , T.Yavan.
  (2016) Evaluate the Attitude of Nursing Students on Distance Nursing Education.
  International Education Conference
  -, ISBN:
 • E.Şahin , T.Yavan.
  (2016) Planned Discharge Education In Postpartum Period.
  International Education Conference
  -, ISBN:
 • M.Uğurlu , T.Yavan , S.Çelebi.
  (2015) Determination Anxiety Level of Nursing Students in Delivery Room Practice.
  The 22nd World Congress On Controversies In Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI)
  -, ISBN:
 • M.Uğurlu , T.Yavan , T.Kavlak.
  (2015) Internet Use of Women in Pregnancy.
  The 22nd World Congress On Controversies In Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI)
  -, ISBN:
 • E.Şahin , T.Yavan.
  (2014) Efficiency of Health Information.
  6th International Nursing Management Conference
  -, ISBN:
 • T.Kavlak , T.Yavan.
  (2014) Development Process of Patient Safety in The World and Turkey.
  6th International Nursing Management Conference
  -, ISBN:
 • M.Uğurlu , T.Yavan.
  (2014) Employee Safety in Health Services.
  6th International Nursing Management Conference
  -, ISBN: