MAKALELER


SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
 • M.UĞURLU , T.YAVAN and K.E.KARAŞAHİN.
  (2021) The Effect of an Education and Counseling Program on Maternal/Neonatal Outcomes in Pregnant Women at Risk of Preeclampsia.
  Puerto Rico Health Sciences Journal , Vol. 40, No. 3, 127-135,
 • I.Yesilcinar , T.Yavan , K.Karasahin and M.Yenen.
  (2017) The Identification of the Relationship between the Perceived Social Support, Fatigue Levels and Maternal Attachment during the Postpartum Period.
  J Matern Fetal Neonatal Med , Vol. 30, No. 10, 1213-1220,
 • A.Akyuz , T.Yavan , G.Sahiner and A.Kilic.
  (2012) Domestic Violence and Women’s Reproductive Health: A Review of the Literature.
  Aggression And Violent Behavior , Vol. 17, No. 6, 514-518,
 • N.Reis , H.Bebiş , S.Köse , A.Sis , R.Engin and T.Yavan.
  (2012) Knowledge, Behavior and Beliefs Related to Cervical Cancer and Screening Among Turkish Women.
  Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention , Vol. 13, 1463-1470,
 • H.Bebiş , N.Reis , T.Yavan , D.Bayrak , A.Ünal and S.Bodur.
  (2012) Effect of Health Education About Cervical Cancer and Papanicolaou Testing on The Behavior, Knowledge, and Beliefs of Turkish Women.
  International Journal Of Gynecological Cancer , Vol. 22, No. 8, 1407-1412,
 • A.Akyüz , C.Yılmaz , M.Yenen , T.Yavan , A.Kılıç.
  (2011) Women’s Awareness of The Human Papilloma Virus and Related Health Problems.
  Journal Of Advanced Nursing , Vol. 67, No. 12, 2703-2712,
 • T.Yavan , A.Akyüz , N.Tosun , E.İyigün.
  (2010) Women’s Breast Cancer Risk Perception and Attitudes Toward Screening Tests.
  Journal Of Psychosocial Oncology , Vol. 28, 189-201,
 • A.Yava , N.Tosun , H.Çiçek , T.Yavan , G.Terakye and S.Hatipoğlu.
  (2009) Nurses’ Perceptions of the Barriers to and the Facilitators of Research Utilization in Turkey..
  Applied Nursing Research , Vol. 22, No. 3, 166-175,
 • A.Akyüz , M.Dede , A.Çetintürk , T.Yavan , M.Yenen , S.Sarıcı and S.Dilek.
  (2007) Self application of complementary and alternative medicine by patients with gynecologic cancer..
  Gynecologic And Obstetric Investigation , No. 64, 75-81,

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • E.Şahin , T.Yavan , M.Demirhan , M.Aydın , İ.Yeşilçınar.
  (2020) Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi.
  Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 12, No. 22, 193-202,
 • A.KILIÇ , A.AKYÜZ , T.YAVAN , G.GÜVENÇ.
  (2009) Kontraseptiflerin Cinsel Yaşantıya Etkileri Üzerine Niteliksel Bir Çalışma.
  Türkiye Klinikleri Journal Of Gynecolgic And Obstetrics , Vol. 19, No. 3, 131-141,
 • A.YAVA , N.TOSUN , H.ÇİÇEK , T.YAVAN , G.TERAKYE , S.HATİPOĞLU.
  (2007) Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanımında Engeller Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği.
  Gülhane Tıp Dergisi , Vol. 49, 72-80,
 • A.AKYÜZ , G.GÜVENÇ , T.YAVAN , A.ÇETİNTÜRK , G.KÖK.
  (2006) Kadınların pap smear yaptırma durumları ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi.
  Gülhane Tıp Dergisi , Vol. 48, No. 1,
Uluslararası
 • M.KAVLAKÇI , F.ÖĞCE , T.YAVAN.
  (2023) The effects of playing digital games on children’s pain, fear, and anxiety levels during suturing: A randomized controlled study.
  Turkish Journal Of Emergency Medicine , Vol. 23, No. 3, 162-168,
 • M.UĞURLU , D.KIRATLI , T.YAVAN.
  (2023) The Experience of Women Infected by the COVID-19 During Pregnancy: A Qualitative Study.
  Medical Journal Of Bakırköy , Vol. 19, 41-50,
 • M.UĞURLU , T.YAVAN.
  (2022) Anxiety, Fear About Childbirth and Postpartum Period in Last Trimester and Its Relation to Childbirth Pain..
  Perinatal Journal , Vol. 30, No. 3,
 • İ.YEŞİLÇINAR , E.ŞAHİN , T.YAVAN.
  (2022) Identification of the Men's Attitudes towards Family Planning Methods.
  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , Vol. 7, No. 3, 577-583,
 • D.KIRATLI , T.YAVAN.
  (2021) Evaluation of Nausea and Vomiting During Pregnancy, Affecting Factors and Coping Methods.
  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , Vol. 6, No. 2, 21-29,
 • F.OGCE AKTAS , T.YAVAN , S.KUMAR KARMA.
  (2021) Impact of COVID‐19 Pandemic on Nursing Education and Way Forward.
  Journal Of Medical Evidence , Vol. 2, No. 2, 169-172,
 • F.ÖZKEÇECİ , T.YAVAN.
  (2020) Evaluation of perioperative practices according to ERAS protocol in elective Cesarean surgery.
  Cukurova Medical Journal , Vol. 45, No. 4, 1607-1616,
 • A.Güleşen , T.Yavan , H.Bebiş.
  (2020) Determining the Effects of the Monitoring and Counseling in Addition to Standard Monitoring on the Abstinence after Quit Smoking: A Randomized Controlled Study.
  Cyprus J Med Sci , Vol. 5, No. 1, 18-25,
 • M.Uğurlu , T.Yavan.
  (2019) Preeklampsi, Maternal ve Fetal Etkileri, Yönetimi, Önlenmesine Yönelik Girişimler ve Hemşirenin Rolü.
  Zeynep Kamil Tıp Bülteni , Vol. 5, No. 2, 75-81,
 • D.Kıratlı , T.Yavan , K.Karaşahin , M.Yenen.
  (2018) The effect of different maternal positions on reactivity of the nonstress test, maternal blood pressure and heart rate.
  İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi , Vol. 8, No. 2, 101-108,
 • T.Yavan , A.Güleşen , H.Bebiş.
  (2018) Abstinence-Related Motivational Engagement Scale: Validity and Reliability in Turkish People.
  Turk Thorac J , Vol. 19, No. 4, 176-181,
 • M.Uğurlu , T.Yavan.
  (2016) The effectiveness of breastfeeding education: An integrative review.
  Journal Of Behavioral Health , Vol. 5, No. 4, 182-190,
 • M.UĞURLU , T.YAVAN.
  (2016) The effectiveness of breastfeeding education: An integrative review..
  Journal Of Behavioral Health ,
 • D.Akpunar , H.Bebiş , T.Yavan.
  (2015) Use of Complementary and Alternative Medicine in Patients with Gynecologic Cancer: a Systematic Review.
  Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention , Vol. 16, No. 17,
 • B.Küçük Dikencik , N.Akın , T.Yavan , A.Coşkun.
  (1999) Perinatal dönemde çocuk kaybı olan ebeveynlerin duygusal tepkileri ve bunlara yönelik hemşirelik yaklaşımı.
  Perinatal Dergi , Vol. 7, No. 1, 9-14,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • A.AKYÜZ , T.YAVAN , A.KILIÇ.
  (2008) Jinekolojik Kanserlerde Genetik.
  Hastane Ve Yaşam Dergisi , Vol. 4, No. 30,
 • N.İnanç , T.Yavan.
  (2004) Cumhuriyet Kadını.
  Atatürk Haftası Armağanı , 61-71,
 • T.Yavan , N.Kızılkaya Beji.
  (2001) Şırnak İlinde Yaşayan 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Demografik Özellikleri ve Üreme Sağlığı Sorunlarının Saptanması.
  Hemşirelik Forumu ,