İDARİ GÖREVLER


İdari Görevler

“ Etik Kurul Başkanlığı ”
Etik Kurul Başkanı   (2011 - 2013)
Bölüm Başkanı , “ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ”
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü   (2010 - 2013)
Dekan ,
MBBF Dekanı   (2010 - 2014)