TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

Aylin Kantarcı , “ MPEG-1 Videolarının İnternet Ortamında İletilmesi ve Gösterilmesi Üzerine Bir Çalışma ”
Ege Üniversitesi
Ayşe Nur Zincir , “ İnternet Üzerinde Bir Bilgi Tarama Sisteminin Tasarımı, Gerçekleştirilmesi ve Başarım Değerlendirmes ”
Ege Üniversitesi
Geylani Kardaş , “ Anlamsal Web Ortamında Çalışan Çok Etmenli Sistemlerin Model Güdümlü Geliştirilmesi ”
Ege Üniversitesi
Gül Boztok-Algın , “ Yüksek yararlanırlılık İçin Optik Ağlarda Kalımlılık Sağlanması ”
Ege Üniversitesi
Muhammed Gökhan Cinsdikici , “ Akıllı Trafik Sistemleri İçin Araç Plakası Tanıma Modülü Tasarımı ve Geliştirilmesi ”
Ege Üniversitesi
Müge Fesci Sayit , “ H.264 Çok Katmanlı Video Codec ile P2P Çoklu Gönderim Sistemlerinde Video Akışlandırma ”
Ege Üniversitesi
Nükhet Özbek , “ Uyarlamalı Ölçeklenebilir Çok-Bakışlı Video Kodlama ve Akışlandırma ”
Ege Üniversitesi
Öznur Özkasap , “ Güvenilir Çoklu İletim Protokollerinde Ölçeklenebilirlik, Verim Kararlılığı ve Etkin Ara Bellek Yöne ”
Ege Üniversitesi
Sercan Demirci , “ Kognitif Radyo Ağlarında Hat İzlenceleme ”
Sinem Aslan , “ Anlamsal İlgi Noktası Sezimi ”
Ege Üniversitesi
Şule Yıldırım , “ Bir Robot Kolu İçin Görüntü Destekli Akıllı İş Planlayıcısı ”
Ege Üniversitesi

Yüksek Lisans Tezi

Ali İhsan Güven , “ Hata Toleranslı Gerçek Zamanlı Dağıtık Sistemler İçin Halka Protokolünün Çok Seviyede Gerçeklenmesi ”
Ege Üniversitesi
Gül Boztok Algın , “ Ölçeklenebilir H.264 Video Kodlayıcısı İçin Seviyelendirilebilir Güvenlik Sağlayan Bir Video Şifrele ”
Ege Üniversitesi
Hasan Erinç Sayit , “ Dağıtık ve Gerçek Zamanlı Sistemler İçin Hiyerşik Hata Toleranslı Halka Protokolü ve Grup İletişim Ö ”
Ege Üniversitesi
Koray Anar , “ İnternet Üzerinde Hareketli Görüntü Nakli İçin Uçtan Uca Kullanılabilir Bant Genişliği Ölçümü ”
Ege Üniversitesi
Mehmet Burak Aydın , “ Dağıtık ve Gerçek Zamanlı Sistemler İçin Hiyerşik Hata Toleranslı Halka Protokolü ve Başarım Çalışma ”
Ege Üniversitesi
Mehmet Erdem Sert , “ Kablolu ve Kablosuz Ağlarda Etkin Kullanılabilir Bantgenişliği Ölçümü Üzerine Bir Çalışma ”
Ege Üniversitesi
Müge Fesci Sayit , “ İnternet Üzerinde Hareketli Görüntü Nakli İçin Veri Sıkıştırma ve Uyarlama ”
Ege Üniversitesi
Nükhet Özbek , “ İnternet Üzerinde Kesintisiz MPEG-1 Görüntü Nakli İçin Uyarlamalı Tampon Yönetimi ”
Ege Üniversitesi
Orhan Işık , “ Görevdeş Ağlarda Optimal Öbekleme Stratejileri ”
Ege Üniversitesi
Osman Şirvan , “ Güvenlik Amaçlı İris Tanıma ”
Ege Üniversitesi
Özlem Morkaya , “ Sayısal Görüntü Üzerinde Bulunan Karakter Bölgelerinin Tesbit Edilmesi ”
Ege Üniversitesi
Sercan Demirci , “ Görevdeş Ağlarda Gecikme Metriği Tabanlı Hiyerarşik Katman Geliştirme Üzerine Bir Çalışma ”
Ege Üniversitesi
Sinem Aslan , “ Vesikalık Fotoğrafların Sınıflandırılması İçinb Özellik Ölçütleri Üzerine Kıyaslamalı Bir Çalışma ”
Ege Üniversitesi
Yağız Kaymak , “ GÖREVDEŞ AĞLARDA VİDEO AKIŞLANDIRMA İÇİN OPTİMAL YEDEK KAYNAK STRATEJİSİ ”
Ege Üniversitesi