KİTAPLAR


Uluslararası kitaplarda yazarlık, editörlük ve çevirmenlikler

  • S.Kiranyaz , T.Ince and M.Gabbouj .
    (2014) Multidimensional particle swarm optimization for machine learning and pattern recognition.
    Springer-Verlag, Heidelberg, 321 Pages , ISBN: 978-3-642-37846-1
    Yazar