PROJELER


AB, BM, NATO ve benzeri uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği/yürütücülüğü

 • Personalized Monitoring and Advance Warning System for Cardiac Arrhythmias
  (2019-2020) QNRF

Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

 • Türkiye’deki Büyük Depremlerin Dağılımı, Kontrol Faktörleri ve Öncülerinin Daha İyi Anlaşılması için Radar İnterferometrik Uygulamaları
  (2011-2012) Avrupa Uzay Ajansı Projesi, Proje No: C1P.11547
 • PTMPredictor adli proje in CPU-Turkey 2008 Gomulu Sistem Tasarimi alaninda
  (2007-2008) AMD, Xilinx, TBV

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • Kendiliğinden Organize Evrimsel Sınıflandırıcı Ağları Bulutları ile Büyük Çokboyutlu SAR Görüntü Depoları Yönetimi
  (2014-2015) TÜBİTAK 1001 proje no: 114E135
 • Development and Application of Advanced Signal Processing and Pattern Recognition Algorithms for SAR Remote Sensing
  (2011-2012) İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, A1002002
 • Otomatik elektroensefalogram sinyal analizi için ileri sinyal işleme ve örüntü algılama teknikleri geliştirilmesi ve uygulanması
  (2011-2012) Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2010.KB.SAĞ.053

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

 • Investigation of Machine Learning Techniques in Glaucoma Diagnosis with Color Fundus Photography
  (2019-2020) TUBITAK
 • Genetik Arama ve Artımlı Öğrenen Yapay Sinir Ağı Sınıflayıcı Topluluklarına Dayalı Giysi Tasarım Algoritması ve Web Tabanlı Bir Giysi Öneri Platformunun Geliştirilmesi
  (2015-2016) TÜBİTAK 1001 proje no: 214M389