UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- makine öğrenmesi

- SİNİR AĞLARI

Ek Konular

- evrimsel optimizasyon teknikleri

- Uzaktan Algılama