UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Akıllı Kart Uygulamaları

Ek Konular

- Sağlık sistemleri

Endüstri

- yazılım

Coğrafi Bölgeler

- Avrupa