DERSLER


Verilen Dersler

2023 - 2024
 • (PHYS 100) Genel Fizik I
 • (PHYS 102) Genel Fizik II
 • (PHYS 201) Dalgalar, Akışkanlar ve Termodinamik
 • (PHYS 305) İstatistiksel Fizik
 • (PHYS 306) Fizikte Matematiksel Yöntemler
2022 - 2023
 • (PHYS 100) Genel Fizik I
 • (PHYS 105) Fizik I
 • (PHYS 106) Fizik II
 • (PHYS 302) Elektromanyetik Teori I
 • (PHYS 305) İstatistiksel Fizik
2021 - 2022
 • (PHYS 105) Fizik I
 • (PHYS 106) Fizik II
 • (PHYS 306) Fizikte Matematiksel Yöntemler
2018 - 2019
 • (PHYS 102) Genel Fizik II-Elektromanyetizm ve Optik