PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • Korunumlu Düşük Boyutlu Dinamik Sistemlerin ve Deterministik Örgü Gaz Modelinin İstatistik Mekaniksel İncelemesi
  (2016-2017) TÜBİTAK
 • Dinamik Sistemlerde Merkezsel Limit Davranışları ve Zaman Serilerinde Karmaşıklık Analizi
  (2012-2013) TÜBİTAK
 • Toplanabilir olmayan entropiler kullanan yeni bir karmaşıklık ölçümü ve çok-disiplinli uygulamaları
  (2008-2009) TÜBİTAK
 • Yüksek Boyutlu Dinamik Sistemler: Biyolojik Evrim, Deprem ve Kendiliğinden Organize Kritiklik Gösteren Sistemlerin Modellenmesi
  (2005-2006) TÜBİTAK