TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

Ahmet Çelikoğlu , “ Deprem Modellerinden Üretilen Zaman Serilerinin İstatistik Mekaniksel İncelenmesi ”
ibrahim Özken , “ Doğal ve Yapay Zaman Serilerinde Karmaşıklık ve Zaman Serisi Analizi ”
Ege Üniversitesi
Kivanc Cetin , “ Yitimli ve Korunumlu Dinamik Sistemlerin İstatistiksel Mekanik Yöntemlerle Karakterizasyonu ”
Özgür Afşar , “ Dinamik Sistemler için Merkezsel Limit Teoremleri ve Karmaşıklık Analizi ”