UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- istatistik fizik

- Mathematical Physics

- Ayrık Dinamik Sistemler

- istatistik fizik