KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Uğur Önsel Türk; 1978 Ortaca-Muğla doğumludur. İlk ve Orta öğrenimini Ortaca’da tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında mezun olmuş, 2005 yılında aynı fakültenin Kardiyoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2005 yılında İzmir-Central Hospital’de klinisyen olarak çalışmaya başlamıştır. 2011-2018 yılları arasında Ege Üniversitesi ARGEFAR bünyesinde klinik araştırma hekimi, sorumlu araştırıcı pozisyonlarında görev almıştır. ARGEFAR bünyesinde Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birimi Sorumlusu olarak çalışmış, ülkemizde kardiyovasküler alanda yürütülen ilk ve tek maliyet etkinlik projesini tamamlamıştır. 2011 yılında Viyana/Avusturya’da tamamladığı kalıcı kalp pili ve defibrilatör teknolojileri eğitimi sonrasında EHRA tarafından düzenlenen board sınavı sonrasında ECDS (EHRA Cardiac Device Specialist) Level I sertifikasyonu almıştır. 2013 yılında kardiyoloji doçenti olmuştur. Dr. Uğur Önsel Türk’e, 2013 yılında Avrupa Resüsitasyon Derneği (ERC) tarafından “İleri yaşam desteği eğitmeni” ünvanı verilmiştir. 2014 yılında ECDS (EHRA Cardiac Device Specialist) Level II diploması almıştır. Dr. Uğur Önsel Türk, 2014 yılında “AREGE Yılın Buluşçusu” yarışmasında birincilik ödülü alan projenin yürütücülerindendir. ARGEFAR çatısı altında ülkemizde ilk kez yapılan “First in Man” Faz I klinik ilaç araştırmasının sorumlu araştırıcılarındandır. Ayrıca klinisyen olarak görev yaptığı sağlık kuruluşunda iki Faz 3 klinik denemede sorumlu araştırıcı, iki gözlemsel ilaç araştırmasında ise sorumlu katılımcı hekim olarak görev yapmıştır. Halen ulusal bir gözlemsel ilaç çalışmasında yürütme kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Uğur Önsel Türk, 2012 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyesidir. Dr. Türk evli, bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır.