KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Umut Can Adısönmez İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Dr. Ögretim Üyesi'dir. Uluslararası İlişkiler alanındaki doktora derecesini University of Kent'ten alan Adısönmez, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne katılmadan önce City, University of London'da Misafir Öğretim Üyesi (2019-2021) ve University of Kent’te (2017-2021) Yardımcı Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

Adısönmez doktora projesini yürütmek için “Vice Chancellor Scholarship” (2017-2020) ile ödüllendirildi. Lund Üniversitesi'ndeki Küresel Çalışmalar alanında yaptığı yüksek lisans programı ise “Lund University Global Scholarship” (2016-2017) ile ödüllendirildi. Adısönmez lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden aldı.

Adısönmez’in ana araştırma alanları Uİ’deki duygular literatürü; siyaset psikolojisi; etnisite ve kimlik; çatışma analizi; ve Ortadoğu siyasetidir. En son çalışmaları Political Psychology, Alternatives, Middle East Critique, Uluslararası İlişkiler/International Relations ve Asian Politics & Policy gibi uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmıştır. Adısönmez aynı zamanda Alternatives: Global, Local, Political dergisinin yayın kurulu üyesidir.