BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • D.Sezer and Ü.D.Başkır.
  (2022) Amerikan Federalistleri, Hannah Arendt ve Cumhuriyetçilik: Temsili Demokrasiye Karşı Konsey Sistemi?.
  Siyasi İlimler Türk Derneği / Siyasi İlimler Türk Derneği Birinci Siyaset Bilimi Kongresi
  -, ISBN:
 • Ü.D.Başkır.
  (2020) Yalan, Hakikat, Siyaset: Arendtçi Bir Bakış.
  8. İzmir Felsefe Günleri / İzmir Felsefe Günleri 2019
  -, ISBN: 978-605-85453-6-6
 • Ü.D.Başkır.
  (2019) Adalet Arayışı olarak Politika.
  Felsefe Seminerleri: Adalet Arayışı
  -, ISBN:
 • Ü.D.Başkır.
  (2019) Politika Sahnesinde Yalan ve Önyargı.
  Politika Teorisi Atölyesi
  -, ISBN:
 • Ü.D.Başkır.
  (2019) Nationalism and Cosmopolitanism: Ethics and Politics of Citizenship in the Times of Rising Populism.
  Political Theory Workshop
  -, ISBN:
 • E.Gönlügür and Ü.D.Başkır.
  (2014) Follylerden Forumlara: Gezi Deneyiminde Kentsel Muhalefetin Demokratik Ufku.
  Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu III: Kent, Mekân, Politika
  0-0, ISBN:
 • U.D.Baskir and E.Erdem.
  (2011) Sivil İtaatsizlik Eylemi olarak Türkiye’de Vicdani Ret: Arendtçi Bir Tartışma Denemesi.
  12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
  0-0, ISBN:
 • U.D.Baskir.
  (2008) Dışlanmışların Sistemle Siyasal Bir İlişki Biçimi Olarak Kamp ve Getto.
  Karaburun Bilim Kongresi / Bugünü Anlamak
  0-0, ISBN:
Uluslararası
 • D.Sezer and Ü.D.Başkır.
  (2022) Arendt’s Council Democracy and the American Federalists: Two Rival Visions of Federalism.
  University Of Aberdeen / Council Democracy As An Alternative To Representative Democracy
  -, ISBN:
 • Ü.D.Başkır.
  (2018) Anayasal Yurttaşlık: Ulus-Sonrası Dünyada Cumhuriyeti ve Yurttaşlığı Yeniden Düşünmek.
  İzmir Demokrasi Üniversitesi / I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi
  -, ISBN:
 • E.Gönlügür and Ü.D.Başkır.
  (2015) Ephemeral Architectures, Enduring Assemblies: The Romantic Dimension of Urban Dissent.
  Utopian Imaginaries: Past, Present And Future
  0-0, ISBN:
 • E.Gönlügür and Ü.D.Başkır.
  (2015) From Follies to Forums: The Democratic Horizon of Urban Dissent.
  Design History Society / Design History Society Conference
  0-0, ISBN:
 • Ü.D.Başkır.
  (2013) Between Liberal and Radical: An Arendtian Cosmopolitanism?.
  XXIII. World Congress Of Philosophy: Philosophy As Inquiry And A Way Of Life
  0-0, ISBN:
 • A.Güçler and Ü.D.Başkır.
  (2013) The democratization of Kurdish Politics and the Humanization of Turkish Politics.
  ODTÜ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kampusü / Cultural Difference And Social Solidarity Network 3rd International Academic Conference: Making, Re-
  0-0, ISBN:
 • Ü.D.Başkır and A.Güçler.
  (2013) Caught in-between Human Rights and Democratic Contestability: Rethinking the democratization of Kurdish Politics in Turkey since 1990s.
  Middle East History And Theory / 28th Annual Middle East History And Theory Conference
  0-0, ISBN:
 • U.D.Baskir.
  (2010) Sovereignty and Refugees in the European Union: An Examination from Arendtian Perspective.
  XIV International Conference Of Young Scholars
  0-0, ISBN:
 • U.D.Baskir and T.Karabulut.
  (2010) Alternative Modernities or Neo-conservatism: Reflections on Political Islam in Turkey.
  Observatoire De Recherche Interdisciplinaire Sur La Turquie Contemporaine (OBTIC) / Ruptures Et Continuité Dans Les Dynamiques Politiques Internes Et Externes En Turquie
  0-0, ISBN:
 • U.D.Başkır.
  (2009) Modernlik-Post-modernlik Tartışmasının Bir Ölçeği Olarak Makina.
  Cultural Studies Symposium 2009
  0-0, ISBN:
 • U.D.Baskir and P.A.Binnet.
  (2009) Fashioning The Muslim Body: Modernizing Closure through Politicizing and Globalizing Muslim Industries in Turkey.
  ISA's 50th ANNUAL CONVENTION "EXPLORING THE PAST, ANTICIPATING THE FUTURE"
  0-0, ISBN: