KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

İzmir'de doğdu. 2001 yılında Bornova Anadolu Lisesi Almanca bölümünden, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Aynı yıl SBF'nin Siyaset Bilimi Birleşik Doktora programına TÜBİTAK Yurtiçi Doktora bursiyesi olarak kabul edildi. 2008 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başladı. 2011 yılında Prof. Otfried Höffe danışmanlığında Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi'nde üç aylık bir araştırma çalışması gerçekleştirdi. Temmuz 2012-Mart 2013 tarihleri arasında TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu kapsamında Northwestern Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde Prof. Bonnie Honig danışmanlığında misafir araştırmacı olarak çalıştı. Kozmopolitanizmin politik felsefesini konu alan doktora tez çalışmasını 2015 yılında tamamladı. Halen yurttaşlık, kozmopolitanizm, çağdaş politika felsefesi (özellikle Hannah Arendt, Jürgen Habermas ve Seyla Benhabib'in politik teorileri) ve etik üzerine düşünmeyi sürdürmekte.