KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Ünsal Doğan Başkır halihazırda doktora sonrası araştırma bursu ile Heidelberg Üniversitesi Siyaset Bilimi Enstitüsü’nde konuk araştırmacı olarak çalışmaktadır.

2001 yılında Bornova Anadolu Lisesi’nden, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Mülkiye’de TÜBİTAK bursiyeri olarak sürdürdüğü doktora öğrenimini “Adaletle Yasal Düzen Arasında: Kantçı Kozmopolitanizmi Yeniden Düşünmek” başlıklı teziyle 2015 yılında tamamladı. Doktorası sırasında Tübingen ve Northwestern Üniversitelerinde konuk araştırmacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde ise araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Başlıca araştırma alanları arasında siyasal düşünce tarihi, çağdaş siyasal teori, yurttaşlık ve cumhuriyetçilik teorileri bulunan Başkır’ın akademik makaleleri European Journal of Cultural Studies, Toplum ve Bilim, Felsefi Düşün, Mülkiye ve Birikim gibi dergilerde yayınlanmıştır. Ayrıca Devrim Sezer ile Nazile Kalaycı’nın birlikte derledikleri Siyasalın Peşinde: Dünyaya Tragedyalarla Bakmak (Metis, 2017) ve Muhammed Ali Ağcan’ın editörlüğünde yayınlanan Çağdaş Siyasal Teori (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021) kitaplarının bölüm yazarları arasındadır. Başkır, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde etik, felsefi düşünce tarihi, insan hakları siyaseti ve siyasete giriş derslerini yürütmekte; 2021’den bu yana da Mülkiye Dergisi’nde alan editörü olarak görev almayı sürdürmektedir.