KONUK KONUŞMACI

Ulusal

 • Muğlaklığın Sınırında: Oresteiada Hukuk, Şiddet, Adalet
  (2017-2018) SALT İstanbul
 • Ahlâk, Hukuk, Siyaset: Çivisi Çıkmış Bir Dünyada Yeniden Başlamanın İmkânı Üzerine
  (2017-2018) 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi - 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Adaletin Görünümleri
  (2018-2019) Altınbaş Üniversitesi
 • Kozmopolitanizmi ‘Açmak’: Kavram Tarihi Işığında Çağdaş Tartışma Ufkuna bir Katkı
  (2018-2019) Boğaziçi Üniversitesi - Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Hannah Arendtte Politika-Felsefe İlişkisi
  (2015-2016) İzmir, Katip Çelebi Üniversitesi
 • Adaletle Yasal Düzen Arasında: Kantçı Kozmopolitanizmi Yeniden Düşünmek
  (2015-2016) İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • 1960 Sonrası Türk Milliyetçiliği ve Sağ: Doktrin ve Hareket
  (2009-2010) Ankara - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi