KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Ankara, 1987 doğumlu. İlk ve orta eğitimini (Bahçelievler Deneme Lisesi) Ankara'da tamamladı. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara'da bulunan elçilikler ve bağlı birimlerine danışmanlık hizmeti veren uluslararası bir hukuk bürosunda yaptığı avukatlık stajının ardından M.E.B. Bursu ile King's College London, İngiltere'de uluslararası ticaret hukuku alanında yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans dönüşü bir devlet üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kadrosuna öğretim görevlisi olarak atandı ve iki yıllık zorunlu hizmetini, İİBF fakültesinde temel hukuk dersleri vererek tamamladı. Zorunlu hizmetinin hitamında kendi isteğiyle kurumdan ayrıldı ve Ankara'da staj yaptığı hukuk bürosunda bu defa avukat olarak çalışmaya başladı. Aynı dönemde Hacettepe Üniversitesi Özel Hukuk alanında doktora eğitimine de başlayan Dr. Topcan, yaklaşık bir yıllık avukatlık tecrübesinin ardından 2017 Nisan'da İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin bir üyesi olarak akademiye geri döndü. Aralık 2022'de "Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Vazgeçilemez Nitelikteki Hakları ve Bu Hakların İhlalinin Hukuki Neticeleri" başlıklı doktora tezini başarıyla savunan Dr. Topcan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu'nda akademik çalışmalarına devam etmektedir. Profesyonel yetkinlik düzeyinde İngilizce, iyi düzeyde (B2) Almanca bilmektedir.