MAKALELER


SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • Ç.Özel and U.Topcan.
  (2014) Tüketicinin Korunması Açısından Mevzuatta Getirilen Son Değişiklikler Çerçevesinde Taksitle Satış Sözleşmeleri.
  Terazi Aylık Hukuk Dergisi (Özel Sayı) , No. 99, 47-56, ISBN: 1306-9802
Uluslararası
 • U.Topcan.
  (2014) Abuse of the Right to Access ICSID Arbitration.
  ICSID REVIEW - FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL , Vol. 29, No. 3, 627-647, ISBN: 0258-3690

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • U.Topcan.
  (2022) Uluslararası ve Ulusal Tahkim Düzenlemeleri Işığında Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği.
  EconJURA İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 1, No. 1,