UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Ticaret Hukuku

- uluslararası tahkim

- Tahkim Hukuku