DERSLER


Verilen Dersler

2022 - 2023
 • (FENG 497) Çok Disiplinli Mühendislik Projesi
 • (GBE 220) Biyokimya
 • (GBE 360) Hücrede Sinyal İletimi
 • (GBE 370) Moleküler İmmünoloji
 • (GS 595) Seminer
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
2021 - 2022
 • (FENG 497) Çok Disiplinli Mühendislik Projesi
 • (FENG 498) Mühendislik Bitirme Projesi
 • (GBE 220) Biyokimya
 • (GBE 310) Kök Hücreler
 • (GBE 350) Bilim ve Araştırmada Etik
 • (GBE 360) Hücrede Sinyal İletimi
 • (GBE 370) Moleküler İmmünoloji
 • (GS 595) Seminer
2020 - 2021
 • (BEN 524) Aşılar ve İmmün Tedaviler
 • (FE 332) Biyokimya
 • (FENG 497) Çok Disiplinli Mühendislik Projesi
 • (FENG 498) Mühendislik Bitirme Projesi
 • (GBE 310) Kök Hücreler
 • (GBE 350) Bilim ve Araştırmada Etik
 • (GBE 360) Hücrede Sinyal İletimi
 • (GBE 370) Moleküler İmmünoloji
 • (GBE 460) Biyoproses Mühendisliği