KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Yağmur Kiraz, lisans eğitimini 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamladıktan sonra, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında, Kanser Moleküler Biyolojisi alanındaki çalışmaları ile sırası ile Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora eğitimi esnasında TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Burs Programı’ndan destek alarak 2 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri, New York eyaletinde bulunan Stony Brook Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Merkezi'nde (Health Science Center, Stony Brook University, NY, USA) doktora tez araştırmalarını sürdüren Dr. Kiraz'ın çalışmaları lösemilerde ilaç direncini kırmak için hücre içi sfingolipid mekanizmalarının hedeflenmesi üzerine olmuştur. Halen kanserde ilaç direnci, ve kemoterapiye karşı direncin kırılması için yeni stratejiler geliştirmek üzerine araştırmalarını sürdüren Dr.Kiraz, eğitim hayatı boyunca farklı kurum ve kuruluşlardan önemli ödüller almaya hak kazanmıştır. Bu ödüllerden bazıları: 2019 yılında Türk Hematoloji Derneği’nden “Yılın Genç Araştırmacısı" Ödülü; 2019 yılında FEBS Özel Konferansından "Genç Araştırıcı Ödülü", 2017 yılında Dünya Sağlık Güvenliği Örgütü’nden “Yılın Genç Üyesi" Ödülü; 2016 yılında Lindau Nobel Bilim İnsanları Toplantısı Komitesi’nden “Genç Nobel” Ödülüdür. Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş 30'dan fazla bildirisi olan Dr. Kiraz'ın uluslararası dergi ve kitaplarda basılmış 15'in üzerinde makalesi bulunmaktadır.