PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

  • Multipl Miyelom Tedavisinde PI3K Sinyal Yolağının Hedeflenmesi ile Bortezomib Direncinin Kırılması
    (2022-2023) İzmir Ekonomi Üniversitesi - BAP
  • 'Akut Lenfoblastik Lösemilerde İlaç Yeniden Konumlandırma Ile Tedavi Etkinliğinin Artırılması
    (2021-2022) TÜBİTAK