PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • Frajil X Tanı Kiti Geliştirilmesi
  (2023-2024) TÜSEB
 • Multipl Miyelom Tedavisinde PI3K Sinyal Yolağının Hedeflenmesi ile Bortezomib Direncinin Kırılması
  (2022-2023) İzmir Ekonomi Üniversitesi - BAP
 • 'Akut Lenfoblastik Lösemilerde İlaç Yeniden Konumlandırma Ile Tedavi Etkinliğinin Artırılması
  (2022-2023) TÜBİTAK

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

 • Akut Myeloid Lösemide VAV1 Geni Ağında Sağkalımla İlişkili Çekirdek Genlerin Belirlenmesi ve Doğrulanması
  (2023-2024) İzmir Ekonomi Üniversitesi - BAP