TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

Ezgi Yağmur Tükel , “ Akut Lenfoblastik Lösemilerde İlaç Yeniden Konumlandırma Ile Tedavi Etkinliğinin Artırılması ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi