PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

  • Benzoik Asit Türevleri ve N,N Donörlü Nötral Ligandlarla İki ve Tek Çekirdekli Mn(II) Koordinasyon Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Hidrojen Peroksit Bozunmasına ve Alken/Alkollerin Epoksidas
    (2013-2014) Prof. Dr. İbrahim KANİ
  • Gözenekli Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması ve Kuantum Mekaniksel Yöntemlerle Konformasyonu.
    (2009-2010) Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL